fbpx

Splošni pogoji

Varstvo osebnih podatkov

V Avto Natura se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov Avto Natura posameznikom omogoča, da so kadarkoli seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorno podjetje AVTO NATURA d.o.o., KOLARJEVA ULICA 47, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI60260378, matična številka: 8434735000.

Avto Natura pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov neposredno od strank, ki se odločijo za naše storitve na lokaciji ali marketinških sodelavcev. Pridobivamo pa jih tudi na raznih dogodkih, na spletnem mestu kontaktnih obrazcev in s prijavo na prejemanje novic.

Avto Natura osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Avto Natura se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Avto Natura zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

 

Oseba odgovorna za varstvo podatkov

Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu primoz.mesec@avtonatura.si.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo?

V okviru opravljanja svoje dejavnosti zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, datum rojstva, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatki o vozilu (na primer znamka in tip, št. šasije, karoserija, številka motorja, menjalnik, teža, registrska številka vozila, datum prve registracije, letnik, število prevoženih kilometrov, emisijski razred, itn.), spletni piškotki, geolokacijski podatki posameznika, podatki socialnih omrežij ter podatki o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

Avto Natura obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji na konkretni privolitvi posameznika, ki Avto Natura omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

  • prejemanje splošnih novic, in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;
  • prejemanje prilagojenih ponudb naših produktov in storitev ter ostalih novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah in vabila na servise, in sicer za izvajanje segmentacije.
  • prejemanje osebno prilagojenih ponudb, in sicer bo AVTO NATURA na osnovi individualne analize nakupovalnih navad, preteklih nakupov storitev, vaših zanimanj in osebnih lastnosti (zlasti analize in vrednotenja, odpiranja elektronskih oglasov, klikov na ponujene linke, slikovnega materiala) in anketiranja oblikovali vaš osebnostni profil in temu primerno oblikovali ponudbo storitev za vas.

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Avto Natura takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

 

Preklic privolitve podatkov posameznika

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Avto Natura njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje pisno na naslov Avto Natura d.o.o., KOLARJEVA ULICA 47, 1000 Ljubljana ali pooblaščenemu partnerju prek spleta na primoz.mesec@avtonatura.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja elektronskih sporočil Avto Natura preko komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 14 dni po prejemu.

 

Hramba podatkov

Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo ali blokirajo.

 

Pravice strank  

Avto Natura zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic:

  • pravice dostopado osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
  • pravice do popravka, da Avto Natura brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravice do izbrisa, da Avto Natura brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.
  • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Avto Natura osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Avto Natura mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

 

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisno zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte.

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov.

Avto Natura mora zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Avto Natura (1) zaračuna razumno pristojbino ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

Uporaba spletne strani

Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji, piškotki. Najdete jih na https://www.avtonatura.si/splosni-pogoji/

 

Drugo

Avto Natura si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na naši spletni strani.

Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo tudi pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu primoz.mesec@avtonatura.si.

 

Ljubljana, oktober 2019